Vid inlämning av fordon till oss


Viktiga saker att tänka på när ert fodon ska lämnas hos oss för service eller reparation

Försäkring

När ditt fordon befinner sig i vår vård och förvaring, är det din egen försäkring som träder i kraft vid eventuella oväntade händelser. Vi värnar om säkerheten och tryggheten för ditt fordon, och din försäkring kommer att vara det primära skyddet om något skulle hända.

Tömning av system

När du lämnar in ditt fordon är det viktigt att tänka på att tömma dina system ordentligt, särskilt under vintermånaderna. Vi tar inte ansvar för eventuella skador på grund av frysning, så se till att både vatten- och avloppssystem är helt tömda innan du kommer till oss. På så sätt kan du vara säker på att ditt fordon är i gott skick när du hämtar det igen.

Vintersäkra


Saker att tänka på när ni vintersäkra ert fritidsfordon

Vattensystem

Vattensystemen måste tömmas för att förhindra att ledningar och kopplingar fryser.
Det gäller även om fordonet står i ett uppvärmt utrymme då strömmen kan gå och lokalen kylas ut.


  1. Töm färskvatten-, och spillvattentankar.
  2. Ställ kranarna i öppet mellanläge mellan varmt och kallt, annars kan de frysa sönder.
    Frysskador ersätts ej av garantin.
  3. Blås med munnen "baklänges" i vattenkranen för att tömma slangarna
  4. Töm varmvattenberedaren se instruktionsbok hur du tömmer din modell.
  5. Lägg ned duschslangen så att ev vatten i slangen rinner ut.
  6. Öppna tappkranarna helt.
  7. Töm toaletten helt och skölj ur den.

Glykol

Kontrollera fryspunkten på husvagnen/bilen.
Fyll på vid behov med en blandning av 50% glykol och 50% vatten.
Det är viktigt att innan man gör detta, så ska man kontrollera vilken typ av frysskydd som redan finns i systemet.
Man kan inte blanda olika vätskor hur som helst.

Batterier

Batterierna ska ses över.
Kontrollera laddningsstatus och vattennivå.
På motorbatteriet ska pluspolen lyftas av eftersom det alltid sker en viss förbrukning om det är anslutet.

Vad det gäller bodelsbatteriet ska man slå av huvudströmbrytaren så att all förbrukning stängs av.

Finns ingen strömbrytare lyfts en av batteripolerna bort från bodelsbatteriet.

Vi rekommenderar att man tar ur batterierna och underhållsladdar dem.

Kylskåp

Städa ur kylskåpet och låt dörren stå på glänt.

Däck

Pumpa i extra mycket luft i däcken när fordonet ska stå uppställt en längre tid.
Med dagens moderna däck räcker det.

7-Pol släpvagnskontakt

13-Pol släpvagnskontakt

Släpvagnskontakter


El


I Sverige är ännu den 7-polig kontaktstandarden vanligast förekommande, men på bl.a. nyare husvagnar är en 13-polig modell vanlig.
Anledningen till att den 13-poliga används är att man i den 7-poliga inte egentligen får plats med alla ledningar man vill ha med.
Den kontakt som man på husvagnar vill ha en med ständig batterispänning används ofta på släpkärror för dimljus.
Detta är anledningen till att man ofta ser bilsläp med lysade dimljus då dragbilen är kopplad med ständigt +12 volt på samma kontakt.


Elschema 7-polig släpvagnskontakt


Tyvärr så finns det ingen riktig standard på kabelfärgerna.
Ibland så används 5-ledare som anslutning för 7-polig kontakt.
Då byglas utgången för vänster och höger bakljus ihop i släpets kontakt till en ledare och dimljusets anslutning utesluts.


Kylskåp


Har du dålig kyla?

Glöm inte vinterluckan under vintern
När omgivningens temperatur faller under +8°C,
ska vinterskyddet monteras.
Detta skyddar enheten från alltför kall luft

Är det varmt ute och du inte får någon kyla prova sänka termostatvredet till ca 2,5 på en skala av 7
vänta ett par timmar och kolla igen.
Tänk på att man inte skall mäta lufttemperaturen utan sätt termometern i ett glas vatten.

Hjälper inte detta kontakta oss för närmare undersökning


unsplash