Telefon: 0472-10950
Vintersäkra

Att tänka på inför vinteruppställningen.

Batterier
Batterierna ska ses över.
Kontrollera laddningsstatus och vattennivå.
På motorbatteriet ska pluspolen lyftas av eftersom det alltid sker en viss förbrukning om det är anslutet.
Vad det gäller bodelsbatteriet ska man slå av huvudströmbrytaren så att all förbrukning stängs av.
Finns ingen strömbrytare lyfts en av batteripolerna bort från bodelsbatteriet. Vi rekommenderar att man tar ur batterierna och underhållsladdar dem.

Kylskåp
Städa ur kylskåpet och låt dörren stå på glänt.

Glykol
Kontrollera fryspunkten på husvagnen/bilen.
Fyll på vid behov med en blandning av 50% glykol och 50% vatten.
Det är viktigt att innan man gör detta, så ska man kontrollera vilken typ av frysskydd som redan finns i systemet.
Man kan inte blanda olika vätskor hur som helst.

Däck
Pumpa i extra mycket luft i däcken när fordonet ska stå uppställt en längre tid.
Med dagens moderna däck räcker det.

Vattensystem
Vattensystemen måste tömmas för att förhindra att ledningar och kopplingar fryser.
Det gäller även om fordonet står i ett uppvärmt utrymme då strömmen kan gå och lokalen kylas ut.

• Töm färskvatten-, och spillvattentankar.

• Ställ kranarna i öppet mellanläge mellan varmt och kallt, annars kan de frysa sönder.
   Frysskador ersätts ej av garantin.

• Töm varmvattenberedaren se instruktionsbok hur du tömmer din modell.

• Lägg ned duschslangen så att ev vatten i slangen rinner ut.

• Öppna tappkranarna helt.

• Töm toaletten helt och skölj ur den.

• Blås med munnen "baklänges i vattenkranen för att tömma slangarna