Telefon: 0472-10950
Service/Reparation

Vid inlämning av objekt gäller:

•  Kundens försäkring.
•  Ägaren tömmer toan.
•  Ägaren tömmer vattensystem (Vinter).

Grundservice rekommenderas att genomföra årligen då genomgång av vagnens viktigaste funktioner görs.

Underhållsservice rekommenderas i 3 års intervaller, där genomgång/byte av grundfunktioner i vagnen görs.

Fukttest rekommenderas årligen.

Vid inlämnande av objekt gäller kundens försäkring och villkor vid ev. skada som uppkommit.

Ägaren ansvar för att vattensystem och toa är tömda.

Grundservice

Nedan kan du se vad som ingår i en grundservice

Kulkoppling: Kontroll av bultar, glapp och stötdämpare.

Säkerhetsdrag: Kontroll av friktionsbelägg / funktion.

Axel: Kontroll / justering av lager och stötdämpare.

Chassi: Kontroll av bultar samt eventuella sprickor.

Gasolsystem: Kontroll av slangar, provtryckning, täthetskontroll och kontroll av indikator.

Spis / ugn: Kontroll av tändsäkring.

Kylskåp / Panna: Kontroll av tändsäkring.

Ventilation: Kontroll av eventuella blockeringar.

Glykol: Kontroll / påfyllning vätskenivå / köldbeständighet.

Batteri: Belastningstest.

Belysning: Kontroll av trafikbelysning.

Smörjning: Smörjning enligt särskilt schema.

Däck: Kontroll / påfyllning av lufttryck

Bromsar: Kontroll av bromsar

Service/Reparation

Vid inlämning av objekt gäller:

•  Kundens försäkring.
•  Ägaren tömmer toan.
•  Ägaren tömmer vattensystem (Vinter).

Grundservice rekommenderas att genomföra årligen då genomgång av vagnens viktigaste funktioner görs.

Underhållsservice rekommenderas i 3 års intervaller, där genomgång/byte av grundfunktioner i vagnen görs.

Fukttest rekommenderas årligen.

Vid inlämnande av objekt gäller kundens försäkring och villkor vid ev. skada som uppkommit.

Ägaren ansvar för att vattensystem och toa är tömda.
Grundservice

Nedan kan du se vad som ingår i en grundservice

Kulkoppling: Kontroll av bultar, glapp och stötdämpare.

Säkerhetsdrag: Kontroll av friktionsbelägg / funktion.

Axel: Kontroll / justering av lager och stötdämpare.

Chassi: Kontroll av bultar samt eventuella sprickor.

Gasolsystem: Kontroll av slangar, provtryckning, täthetskontroll och kontroll av indikator.

Spis / ugn: Kontroll av tändsäkring.

Kylskåp / Panna: Kontroll av tändsäkring.

Ventilation: Kontroll av eventuella blockeringar.

Glykol: Kontroll / påfyllning vätskenivå / köldbeständighet.

Batteri: Belastningstest.

Belysning: Kontroll av trafikbelysning.

Smörjning: Smörjning enligt särskilt schema.

Däck: Kontroll / påfyllning av lufttryck

Bromsar: Kontroll av bromsar